Historie

Předhradí se sladovnou na pohlednici kolem roku 1900

Schéma naučné stezkyZastavení sedmé ...


Před branami

Nacházíme se na konci naší cesty: Stojíme na historickém předhradí zvířetického hradu a pozdějšího zámku.

V dobách dávného středověku se před námi vypínala masivní čelní hradba gotického hradu s cimbuřím. Každé nároží před příkopem střežila mohutná obranná věž o průměru 9,5 metru, jejíž vrchol ukončovala špičatá helmice s ochozem. Vstupní portál s lomeným obloukem byl na opačné straně hradební fronty. Malý zbytek ostění středověké brány ukrytý ve zbytku zdiva můžeme nalézt dodnes.

Středověké předhradí bylo zřejmě hrazené a z obou stran oddělené dvěma padacími mosty: První ústil do prostoru předhradí, druhý pak v jeho ose přes příkop do vlastního nádvoří.

V něm se kolem roku 1300 nacházela kromě věží asi jen jediná zděná budova – starý palác vybudovaný v nejchráněnějším místě dispozice na úpatí stráně nad Jizerou.

Tři staletí poté, na počátku 17. století, se před námi již vypíná přepychová renesanční rezidence – zámek Zvířetice. Vysoká věž s bílým vrcholem a hodinovým strojem byla dominantou stavby. Druhá z věží při přestavbě
zanikla a byla přeměněna na dodnes zachované opěrné pilíře jihozápadního nároží. Vstupní brána zámku byla přenesena na dnešní místo poblíž věže.

Nádvoří bylo již téměř zcela obestavěno budovami, arkádovými chodbami a pavlačemi bylo možné projít všemi zámeckými křídly kolem dokola.

I předhradí prošlo celkovou proměnou: S budovou sladovny, kterou vidíme dodnes, sousedily rozlehlé stáje. Byla zde zahrada v barokním stylu s přilehlým altánem. Brankou poblíž mostu se vcházelo do zahrady, která vedla do zámeckých vinic ve svahu nad Jizerou.


Zajímavost:

Tajemné otvory ve věži

knihaNení jisté, jaký účel měly trámové kapsy v horní části věže pod její bílou nadstavbou. Mohlo se jednat buď o velmi vzácný dvojitý ochoz, nebo pozůstatek středověkého lešení z doby stavby původního vrcholu věže. Na to jsou však otvory příliš pravidelné a velké ...O dokončení hlavní fáze rekonstrukčních prací za Jana z Vartenberka může svědčit kamenná pamětní deska s erby z roku 1607, nyní umístěná ve vnější zdi hospodářského dvora v obci Zvířetice. Původně mohla být na fasádě zámku nebo nedochované bráně na předhradí. Může však také souviset s dokončením vlastního dvorce.

Velká věž

Věž je názorným příkladem proměny starého hradu v zámek. Původní hlavní věž gotického hradu – takzvaný bergfrit – dosahovala dříve jen do výšky kamenného zdiva a byla pravděpodobně zakončena ochozem s cimbuřím. Při zámecké přestavbě pak byla v roce 1592 nadstavena o horní třetinu s dosud dobře zachovalou bílou omítkou.

V posledním patře věže se nacházely hodiny s obdélníkovou deskou ciferníku, dodnes patrnou v otisku zdiva kolem jednoho z horních okének ve směru na předhradí. Druhý ciferník byl na protější straně a třetí mířil přímo do nádvoří. Ručičky poháněl hodinový stroj se dvěma hřídelemi.

Renesanční palác

Renesanční palác, tvořící hlavní pohledovou linii zámku od předhradí, doplňoval už dříve vybudované a renesančně přestavěné starší zámecké budovy. V jeho severní části se nacházel velký sál, pod ním v úrovni přízemí kuchyně. Jižně od ní kočárovna, nad kterou byly v nízkém mezipatře umístěny skladovací komory a nad nimi obytné místnosti. V 17. století byl sál využíván pro úřední jednání a soudy.

Přehled dějin hradu a zámku

1287 zmínka o Zdislavu ze Zvířetic, zřejmě založení hradu

1504 hrad kupuje Václav Sezima z Ústí

1528 hrad kupují Vartenberkové na Dubé a Loukovci

1560 přibližné zahájení renesančních úprav hradu

1592 Petr Patzenhauer provádí rekonstrukci hradní věže

1607 dokončení výstavby hospodářského dvora ve Zvířeticích

1610 zámek a panství kupují páni z Mitrovic

1616 zámek a panství získává dědictvím Jan Vlk z Kvítkova

1623 zámek a panství získává konfiskací Albrecht z Valdštejna

1660 velká úprava zahrady před zámkem

1653 dokončena stavba barokní kaple

1669 sepsán urbář s podrobným popisem zámku

1683 stavba jízdárny v podhradí

1693 I. požár zámku, částečně opraven

1720 II. požár zámku, definitivně opuštěn

1897 sesuv části věže

1922 objekt získává KČT, začínají konzervační práce

1916–38 konzervační práce – I. období

1938 úprava zámecké věže na rozhlednu

1941–43 konzervační práce – II. období

1973 demolice jízdárny v podhradí

1976–77 výzkum a sanace hradní studně

2007 zřícenina v majetku města Bakov nad Jizerou, postupné zahájení udržovacích prací a statického zajištění


Zajímavost:

Nález dělové koule

knihaV roce 2012 byla při sanaci zřícené části obezdívky příkopu objevena polovina kamenné koule pro těžší palnou zbraň, zřejmě houfnici nebo tarasnici. Fragment koule s původním průměrem asi 16 cm zedníci použili spolu s lomovým kamenem jako běžný stavební materiál. Z toho můžeme vyvodit, že podezdívka byla vytvořena v době pohusitské na přelomu 15. a 16. století.
Fotogalerie 7. informačního panelu

Předhradí se sladovnou na pohlednici kolem roku 1900

Předhradí se sladovnou na pohlednici kolem roku 1900

 
Renesanční palác

Renesanční palác

s patrným zazděným oštěním původní gotické brány (zcela vpravo)
 
Zámek Zvířetice kolem roku 1683, pohled z JV

Zámek Zvířetice kolem roku 1683, pohled z JV

1. zámecká věž 2. renesanční palác 3. pozdně gotický palác 4. starý palác 5. barokní kaple 6. studna 7. renesanční sladovna 8. stáje 9. barokní altán 10. jízdárna v podhradí
 
Pamětní deska z roku 1607

Pamětní deska z roku 1607

nyní ve vnější fasádě hospodářského dvora v obci Zvířetice
 
Reskonstrukce středověké podoby hradu

Reskonstrukce středověké podoby hradu

na kresbě Jana Heřmana podle Tomáše Durdíka
 
Opěrné pilíře JZ nároží zámku

Opěrné pilíře JZ nároží zámku

vystavěné na torzu středověké věže
 
Dělová koule nalezená v roce 2012

Dělová koule nalezená v roce 2012

při opravě parkánové zdi hradního příkopu
 
 
8.4.2015 22:16:13 | přečteno 2128x | magdalena.bulirova
load