Bakovské památky

Hřbitovní brána s kaplí sv. Barbory

Kostel sv. Bartoloměje

Již krátce po vzniku osady Bakova byla na vyvýšeném pahorku v přirozeném středu obce postavena dřevěná kaple Panny Marie. Ta byla roku 1384 přestavena v gotický kamenný kostelík. Původní kaple se nám dochovala jako jeden z výklenků dnešního kostela. První významná (gotická) přestavba se uskutečnila v druhé polovině 16. století. Tehdy byly do kostelní věže zavěšeny zvony a nové hodiny, které měli obyvatelům městečka napříště členit denní dobu, byly prý převezeny ze zvířetického hradu. Po zničujícím požáru 1643 byl kostel v druhé polovině 17. století zásluhou hraběnky Eleonory z Rottalu opraven a opatřen novými zvony.

Kaple svaté Barbory

Obrázek Bakova v první třetině 15. století se co do rozsahu městečka jistě v mnohém lišil od představy dnešní doby. V místech, kde dnes stojí kaple svaté Barbory, byl před nedávnem založen nový hřbitov, v lokalitě tehdy za městem. Nový kostelík, který tu založil Jan z Vartenberka pro bohoslužby českých bratří, byl nejprve vysvěcen na svatého Jakuba. Před vstupem do areálu bývalého hřbitova projdeme nádhernou hřbitovní branou, pocházející z konce 16. století. Zkáze unikla stavba roku 1790, když měla být pro svůj žalostný stav zbořena. Bakovákům se však podařilo kostelík odkoupit a na vlastní náklady opravit.

Sloup nejsvětější trojice

uprostřed náměstí byl postaven jako memento k odvrácení morových ran v letech 1727 - 29. Je dílem Josefa Jiřího Jelínka, příslušníka vyhlášené kamenické rodiny z Kosmonos. Ve spodní části sloupu nalezneme patrony české země, svatého Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého. Kamenné zábradlí pochází pak z roku 1770.

Socha svatého Jana Nepomuckého

je rovněž Jelínkovým dílem. Pochází z roku 1731 a za kostel svatého Bartoloměje byla přemístěna až dodatečně při stavbě sokolovny v roce 1926.

Památky

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

 
Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

 
Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

 
Hřbitovní brána a kostel sv. Barbory

Hřbitovní brána a kostel sv. Barbory

 
Smuteční síň v kostele sv. Barbory

Smuteční síň v kostele sv. Barbory

 
Smuteční síň v kostele sv. Barbory

Smuteční síň v kostele sv. Barbory

 
Sloup Nejsvětější trojice

Sloup Nejsvětější trojice

 
Sloup Nejsvětější trojice

Sloup Nejsvětější trojice

 
Sloup Nejsvětější trojice

Sloup Nejsvětější trojice

 
Sloup Nejsvětější trojice

Sloup Nejsvětější trojice

 
sv. Jan Nepomucký

sv. Jan Nepomucký

 
 
9.11.2012 18:39:22 | přečteno 9930x | tana
load