Tipy na výlety

Tipy na výlety

Mnoho malých sídel má dar krásného bezprostředního okolí. Neplatí-li to obecně, pak určitě pro naše město nad Jizerou. Jak bezprostřední okolí města, tak oblasti přímo tvořící jeho součást, nabízejí možnosti klidu a odpočinku. Nemáme-li zrovna času nazbyt, nemusíme podniknout cestu na blízkou Babu ani klokočského lesního pásma - stačí udělat pár kroků od středu města a příroda na sebe nedá dlouho čekat:

Pro Bakov nejcharakterističtějším přírodním útvarem je asi oblast nazývaná „V podstrání" nebo „Pod Stráněmi". Tvoří ji na různých místech více nebo méně vystupující, mírně vyvýšený kopcovitý pás, táhnoucí se po západním okraji města od zadního železničního přejezdu místy Staré Jizery až do Rybního Dolu. Dnes však v těchto místech není příliš patrný, proto se dnes používá označení Podstráně běžně pouze pro asi stometrový úsek kopcovitého pásma od trati k místům před místní tůní, kde se říká „Na Koni".

Bakovská tůň představuje doménu místních rybářů. Klidná vodní hladina a nejlepší podmínky pro nekonečné hodiny čekání - to vše jako by kamenem dohodil.

Rozhodneme-li se pro delší procházku, můžeme se projít Podstráněmi přes zadní železniční přejezd po dlouhé pěšince uprostřed zeleně kolem městského stadionu až do osady Rybní Důl, přímo sousedící s Trenčínem.

Také ale opačným směrem: Osada Ostrov za severním koncem města zajišťuje azyl klidu a ticha snad nejdokonaleji. Na tento zalesněný „ostrůvek" se dostaneme příjemnou polní cestou podél starého ramene Jizery, které bylo v 19. století přeloženo. Dnes ho vyplňují mlčící stojaté vody, nebo je koryto vyschlé. V zátočině Ostrova je také poměrně nezřídka využívaná možnost osvěžení ve vodách Jizery. 
load