Dvorec Lhotice

Dvorec Lhotice, obrázek se otevře v novém okně

Vyjma center panství - Zvířetice a Studénky, představuje bývalá tvrz Lhotice zřejmě největší sídlo nižší feudální šlechty - rytířů ze Zásady - v našem kraji. První zmínky o Lhotici se nám dochovali z roku 1393 a v této době lze již předpokládat existenci tvrze. Lokalita tohoto pravděpodobně původního sídla rytířů ze Zásady není určena. Jedno ze sídel a renesanční tvrz se nachází v místech dnešního dvora pocházejícího z 2. poloviny 17. století na západním okraji obce.

Dvorec Lhotice, obrázek se otevře v novém okně

Původní renesanční tvrz tvoří jižní trakt tohoto dvora (nalevo od vstupní brány při silnici). Na budově můžeme na ni pozorovat tři etapy vývoje. Přízemní obvodové zdi a hlavní vnitřní příčky jsou z lomového kamene, přízemí si zachovalo ráz renesanční kleneb. Nejméně z období renesance pochází i sklepení. Patro bývalé tvrze tvořilo pravděpodobně v té době obvyklé hrázdění, a proto se nám nedochovalo.

Deformaci budovy (především rohů - zalomení a nové zaklenutí) způsobil projekt barokního osmibokého dvora. Dnešní patro je cihlové, patrně z 19. století.
autor a foto: Vojtěch Dvořák
17.3.2007 23:06:10 | přečteno 1405x | magdalena.bulirova
load