Budoucnost Zvířetic a Zvířetice budoucnosti

zviretice

Milí přátelé Ztraceného zámku! Rád bych Vás za tým TIC Zvířetice pozdravil v novém roce a seznámil s připravovanými aktivitami na naší památce – zřícenině Zvířetice v následující sezóně, která bude opět obrovskou realizační výzvou:

  • BUDOUCNOST ZVÍŘETIC A ZVÍŘETICE BUDOUCNOSTI

Hlavním úkolem nadcházející sezóny bude start rozsáhlé, strategicky a systematicky vedené dotační kampaně k dlouhodobému zajištění finančních zdrojů pro obnovu památky. Mimo úsilí získávat institucionální dotační tituly chceme otevřít dlouhodobě fungující nadační fond pro Zvířetice postupně celorepublikového dosahu s propagací na internetu. Za příspěvek do fondu připravujeme zcela exkluzivní památeční předmět – zmenšeninu zcela nedávno rekonstruované kachle z krbových kamen z pokoje hraběnky Eleonory na zámku Zvířetice, na jejímž znovuzrození jsme přes půl roku pracovali a jejíž slavnostní odhalení proběhne v Muzeu Bakovska v souvislosti s uvedením sezóny před začátkem jara.

  • ZÁCHRANA JIŽ ZAPOČALA

V souvislosti se záchranou objektu jsme již minulý rok nechali vypracovat kompletní statický posudek, dle kterého máme nyní konkrétní přehled o prioritách v projektech sanačních prací. Protože objekt za uplynulých 70 let nezaznamenal jakékoli snahy o záchranu (poslední zajišťovací práce proběhly za Druhé světové války), je nyní nezbytně nutné skutečně jednat, jinak stojíme před další nenávratnou destrukcí krásného místa.

  • NEJVĚTŠÍ VÝZVA MÍSTA: DRUHÁ CESTA KE ZŘÍCENINĚ!

Další velkou výzvou letošního roku je „oficiální“ otevření druhé cesty ke Zvířeticím „zleva“, tj. viaduktem za informačním centrem a dále po jižním svahu kopce směrem k příkopu a sladovně. Obnovení této tradiční panské jezdecké cesty, vybudované a využívané v době zámku jako spojnice do podzámecké jízdárny, by umožnila vytvořit celý spojitý okruh kolem zříceniny, místu opět přidala nový rozměr a návštěvníkům otevřela opět nové obzory vnímání památky v kontextu krajiny.

  • NOVINKY PROJEKTU 2017: VELKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI I VIRTUÁLNÍ BRÝLE

V rámci vlastního projektu „Ztracený zámek“ připravujeme do nové sezóny opět řadu novinek: Především budete moci se svými dětmi absolvovat během prohlídky zcela originální interaktivní celosezónní soutěž hraběnky Eleonory s tajemným překvapením v zámecké věži. Vlastní prohlídková trasa bude obměněna a doplněna o nové vizuální materiály a objevy, které jsme učinili v průběhu tohoto roku. Při prohlídkách s návštěvníky budeme také dále testovat technologie virtuální reality.

  • NA ZAČÁTKU CESTY

Jsme stále na začátku dlouhé cesty a chceme-li pro Zvířetice a naše město nejen uskutečnit výjimečnou vizi, ale především tuto nádhernou památku zachovat, čeká nás v dalších letech, možná desítkách let, nejen obrovské množství práce, ale i zásadních rozhodnutí. Přijdete-li nás tuto sezónu opět navštívit a především přispějete do připravovaného fondu na obnovu Zvířetic dle svých možností, podpoříte současně i naše odhodlání jít dále vpřed!

Vojtěch Dvořák
vedoucí projektu Zvířetice Vision21 & Ztracený zámek
19.1.2017 21:33:42 | přečteno 435x | magdalena.bulirova
load