Pozdně gotický portálek Zvířetic opraven!

Oprava portálku

Na konci května byla úspěšně dokončena poslední fáze záchrany pozdně gotického portálu jihozápadního paláce zámku Zvířetice, nejcennějšího architektonického prvku z mladšího období hradu. 

Pod hlavičkou PhDr. Kateřiny Samojské, vedoucí edukační sekce Národního památkového ústavu a restaurátora MgA. Jakuba Tluchoře proběhla v týmu mladých specialistů nejen záchrana a konzervace tohoto unikátního kamenického prvku:

Vyrobena byla exkluzivně také autentická replika hlavní části ostění portálu (takzvaný „výdusek“) a to v původní vzhledové podobě z doby pozdní gotiky: Tento fragment bude slavnostně odhalen na konci léta s doprovodnou akcí o restaurátorských technikách v Muzeu Bakovska.

V rámci dobře se rozvíjející spolupráce s NPÚ koncipujeme již nyní záchranné aktivity pro příští rok, související s obnovou dalších architektonických prvků zříceniny i archeologickým průzkumem.

Vojtěch Dvořák,
vedoucí projektu Zvířetice Vision 21

Oprava portálku na Zvířeticích

Oprava portálku

Oprava portálku

 
Oprava portálku

Oprava portálku

 
Oprava portálku

Oprava portálku

 
 
27.6.2018 16:54:46 | přečteno 307x | magdalena.bulirova
load