Zpravodaj Bakovsko

Bakovsko

Změna termínu uzávěrek pro 2. pololetí roku 2023

Zpravodaj Bakovsko je měsíčník. Vychází v nákladu 2000 ks v barevném provedení.

Distribuce

Je distribuován do každé domácnosti v Bakově n. J. a spádových obcích zdarma. Dále zpravodaj distribuován i v obci Nová Ves u Bakova nad Jizerou. Neobdržíte-li zpravodaj do své schránky, neváhejte kontaktovat (info@bakovnj.cz nebo 326 214 020) abychom sjednali nápravu.

Inzerce a příspěvky

Příspěvky a inzerci přijímáme v elektronické podobě na adrese bakovsko@bakovnj.cz ve formátu pdf a jpg, popř. word, excel.

Větší přílohy lze zaslat přes datové úložiště (např. www.uschovna.cz). Zveřejněním inzerce nesmí dojít k dotčení cti, důstojnosti, soukromí, dobré pověsti nebo jinak porušit právo fyzické či soukromé osoby. 

V Bakovsku je vymezen prostor pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4 a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktor a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprochází jazykovou korekturou. 

Ostatní články s politickou tématikou se ve zpravodaji nezveřejňují.

U všech článků musí být uvedeno jméno autora.

Formáty a ceník inzerce

formát

šířka x výška

cena

občanská inzerce

vzpomínky, gratulace (za 300 znaků)

100 Kč

celá strana

194 x 268 mm (na výšku)

4.850 Kč

1/2 strany 

194 x 129 mm (na šířku)

2.450 Kč

1/4 strany

95 x 129 mm (na výšku)

1.250 Kč

1/8 strany

95 x 62,5 mm (na šířku)

500 Kč

  • Uvedené ceny jsou vč. platné sazby DPH.
  • Schváleno RaM dne 13.01.2021 usnesením č. R904/1-2021 
  • Cenu za inzerci lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo převodním příkazem (po obdržení fakturačních údajů bude vystavena a zaslána faktura).

Termíny vydání zpravodaje

  • Termíny jsou nezávazné, mohou být z provozních důvodů pozměněny a zveřejněny na webu města
  • Termín vydání a uzávěrky je uveden vždy v tiráži posledního vydaného čísla.

Plánované termíny pro rok 2023

  Uzávěrka Distribuce
úterý víkend
leden - únor 24.01. 04.02.
březen 21.02. 04.03.
duben 21.03. 01.04.
květen 09.05. 20.05.
červen 06.06. 17.06.
červenec - srpen 11.07. 22.07.
září 29.8. 09.09.
říjen 25.09. 07.10..
listopad24.10. 04.11.
prosinec 05.12. 16.12.load